ORTAOKUL

BEDEN EĞİTİMİ

CROSSACTION KIDS

3-16 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak yaptırılan ve onların yaş gruplarına uygun olarak yönetilen ve uygulanan bir metodolojiye sahip olup , “güç – kondisyon” bağlantısını esas alan bir program bütünüdür. Bir grup ortamında çocuklar, ölçülebilen sonuçlar veren eğlenceli ve merak uyandıran egzersizlere dahil olurlar. Bu onların, sadece iyi birer sporcu olmalarını değil ayrıca çalışkan , kararlı ve dirençli bireyler olmaları için çocukları hazırlar.

YÜZME

SU: Sakinlik ve dinginlik veren, vücut ağrılarını hafifletmede yardımcı olan en rahatlatıcı araç olarak kabul ediliyor.Yüzme ise suyun gücüne karşı koyarak kasları çalıştıran ve diğer tüm klasik egzersizlerden,kalori harcama ve kas çalıştırma açısından üstün olarak görülür.

FAYDALARI

-Kemik sorunlarında etkilidir.
-Tüm kas gruplarını güçlendirir.
-Esnekliği arttırır.
-Kalp sağlığını destekler.
-Kilo kontrolüne yardımcı olur.
-Astım hastalığına iyi gelir.
-Kolesterol seviyesini dengeler.
-Diyabet riskini düşürür.,
-Beynin oksijen alımını artırır.
-Genel kan dolaşımını iyileştirir.

(NOT: Yüzme ile 1 saatte yaklaşık 516 kalori yakmak mümkündür.

BUZ PATENİ

Buz pateni hem eğlenceli hem de çok iyi bir şekilde çalıştıran spor dallarından birisidir.Bir saatlik buz pateni sonrasında kişiden kişiye değişmekle birlikte 700-900 kalori harcanabilmektedir. 1 saatlik buz pateni antrenmanı yaklaşık 8 kilometre koşuya denk sayılabilecek bir özelliktedir.Buz pateni ayak bileklerine ve dizlere çok az yük bindirir.Bu sayede diz problemi olan kişiler için uygulanabilecek bir spor dalıdır.

BUZ PATENİNİN FAYDALARI
-Kalp damar dolaşım sistemi güçlenir.
-Mentol gelişim sağlar.
-Vücudun ve zihnin farklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.
-Stresi azaltır.
-Yüksek kalori harcama özelliğinden dolayı kilo vermek için çok faydalıdır.
-Dayanıklılığı arttırır.
-Beyin ve refleksleri güçlendirir.

SATRANÇ 

Satrancın akademik başarıyla doğrudan bağlantılıdır.

.Satranç;
- Odaklanma
- İleriyi Düşünme
- Muhakeme Yeteneği
- Analiz Yeteneği
- Soyut Düşünme
- Planlama
- Eş zamanlı çoklu düşünme becerisini geliştirir.

AKIL OYUNLARI 

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Bu oyunlar çocukların yeteneklerini geliştirilir. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Çocuklar zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Bu kapsamda her hafta iki ders saati boyunca akıl oyunları oynayarak keyifli dersler işliyoruz.

KALİGRAFİ

Yazının görselliğini yansıtan eşsiz bir sanat türü olan kaligrafi dersiyle öğrencilerimizin süsleme tekniklerini kullanarak yazı yazmasını hedefliyoruz.

DRAMA EĞİTİMİ

Drama; oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, çevreyle uyum sağlamasına, kendini ifade etmesine, ve açık bir kimlik kazanmasına yardımcı olan bir etkinliktir. Buradan yola çıkarak çocuklarımıza düşüncelerini ifade ederken beden dilini kullanabileceği ortamlar hazırlıyoruz.

GÖRSEL  SANATLAR

Görsel zekayla ilintili olan görsel sanatlar dersinde çocuklarımızın renkli dünyalarına ayna olabilmek, kendi hayal dünyalarını keşfederek gerçeği yansıtmalarına yardımcı oluyoruz.

Duygu ve düşüncelerimizi tek bir sanat dalında sınırlamadan birçok sanat dalında (ebru, filografi ,  kat’ı  quiling, çini, ahşap boyama, mozaik) bilgi sahibi olarak yeteneklerimizi keşfediyor, kültür zenginliğiyle hayal gücümüzü birleştiriyoruz.

YABANCI DİL

Değişen ve globalleşen dünyamızda yabancı dili sadece ders saatlerine sınırlamadan okulun her alanında konuşmalarına olanak sağlıyoruz.

İNGİLİZCE

 Erken yaşta çocuklarda yabancı dil öğretimi son yıllarda ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Dil bilimciler ve eğitimciler erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını ve bu dönemin dil öğrenimi için en aktif ve kalıcı olduğunu belirtmektedirler. Altınküre’de yabancı dil eğitimi, daha etkili ve kalıcı olabilmesi için çocukların gündelik yaşamlarıyla özdeşleştirebileceği bir biçimde verilir. Böylece çocuklar, öğrendikleri kavramları belleklerinde kolaylıkla tutabilirler. Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri kavramları pekiştirebilmeleri adına birtakım programlar bulunmaktadır.

-  Drama and Acting Out  - Drama ve Rol Yapma

-  Question and Answer – Soru ve Cevap

-  Demonstration – Gösteri

-  Pair and Group Work – İkili ve Küme Çalışmaları

-  Storytelling – Hikaye Anlatma

-  Audio-Lingual Method – Dilsel Yöntem

-  Audio-Visual Method – Görsel Yöntem

-  Colloborative Learning Method – İşbirlikli Öğrenme Yöntemi

-  Listening Activities – Dinleme Aktiviteleri

-  Visual Reading – Görsel Okuma

 

 

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da Almanca dilini kullanıyoruz.

KODLAMA

Bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek keşfederken, bilimi yaşayarak, tecrübe ederek bilgi birikimlerine katkı sağlıyoruz. Pratik bilim etkinlikleri tasarlıyoruz.

Modern dünyanın yapı taşları haline gelen bilişim teknolojileri, sadece bilgisayarı kullanan değil, teknolojiyi tanıyan, değişimleri takip eden, amacı doğrultusunda hareket eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

ROBOTİK KODLAMA

Robotik dünyayla tanışıyoruz..
Her yaş grubuna uygun farklı robot türlerini ve kurulumunu, mekanik ve elektronik tasarım, proje tasarlama, program kodlamayı öğrenmeye başlıyoruz.

Robotik sadece hareketlerin temellerini anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz; hız, güç, esneklik ve eylemsizlik gibi fiziğin temellerini anlamamızı da sağlar. Altınküre Okulları olarak bizde robotik derslerimizde öğrencilerimizin; hayal gücünü, yeni fikirler üretmesini, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesini sağlıyoruz.

Robotiğin Kazanımları
- Problem çözme yeteneği gelişir.
- Zamanı bilinçli kullanmayı öğrenir.
- Yeni fikirler üretir.
- Hayal gücü gelişir.
- Sosyal ve duygusal zekası gelişir.
- Deneme yanılma yeteneği gelişir.
- İlgi ve yetenekleri artar.
- 3 Boyutlu düşünmeyi öğrenir.
- Hayatın her alanında proje üretir.

 

MÜZİK – ORFF EĞİTİMİ  

Müzik eğitimi dersinde amacımız çocuklara müziği sevdirmek, müziğe olan yeteneklerinin gelişimine olanak sağlamaktır. Orff eğitiminde orff çalgılarını kullanarak çocukların özgürce hareket etmesini, doğaçlama yapmasını, kendini müzikle ifade etmesini sağlar ve kişisel gelişimleri hızlanır.

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi seçimlerine imkan sağlayarak "Müzik Kulübü" oluşturulur. Derslerimizde gitar, org, ritim (bateri, darbuka, perküsyon) uygulamaları vardır.

HALK OYUNLARI

Halk oyunları oynarken, ritim duygusunu geliştirme, vücut-göz koordinasyonu, fiziksel olarak büyük kas gelişimi, psiko - motor gelişiminin hızlanmasını ve kendi vücudumuzu tanıyarak sosyalleşmeyi sağlıyoruz.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise