ORTAOKUL

ORTAOKUL

Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemdeki çocuklar ilkokul dönemine göre artık daha soyut düşünme kapasitesine sahiptirler ve bu sebeple somuttan soyuta düşünceye bir dönüşüm görülmektedir. 11 yaşından sonra başlayan bu dönemde, çocuklar kendi görüşlerini, düşüncelerini ve davranışlarını sergilemek için çaba gösterirler. Bu dönemde çocukların bu istekleri göz ardı edilmemelidir. Ayrıca yetişkinliğe adım atılan bu süreçte çocuk kendini bir grup ya da bir topluluğa ait hissetmek isteyeceğinden kendini kanıtlama girişimlerinde bulunabilir. Bu süreç içerisinde çocuklara, kendilerini kanıtlayabileceği ve fikirlerini rahatça ifade edebileceği öğretici aktiviteleri bulunan uygun ve donanımlı bir ortam sunmak öncelikli olmalıdır.

 

Altınküre Okulları’nda çocuklar gelişim dönemleri, kişisel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri değerlendirilerek gelişim süreçlerine uygun bir şekilde okul öncesinden üniversiteye kadar “Entegratif Eğitim Modeli” içinde yer alır. Bu eğitim modeli sayesinde çocuklar kendilerini bilim, teknoloji ve sanat gibi birçok alanda kendilerini özgürce ifade edebilme fırsatı bulurlar.

“Entegratif Eğitim Modeli” nedir?

Her birey doğuştan gelen sınırsız potansiyelini çocukluktan yetişkinliğe uzanan yaşantıları sırasında deneyimleyerek, öğrenerek ve sonuçta kişisel farklılığını ortaya koyarak kendini var olabileceği en üst noktaya taşımaya çalışır. İçinde bulunduğumuz modern dönemde “Entegratif Eğitim Modeli” Altınküre çocuklarının modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda kendi öz değerlerini ve ahlaki kriterlerini belirlemede yardımcı, birey merkezli ve kendini gerçekleştirmek, kendini geleceğe başarılı adımlarla taşımak isteyen her bireyin alabileceği nitelikli bir eğitimdir.

Entegratif eğitim modeli ile bilgi deneyimleyerek kazanırlar. Bu eğitim modeli ile dersler daha eğlenceli ve insanın içinde yaşadığı kültürle ilişkilendirilebilen ve gerçek yaşama uygulanabilen aktiviteler içerisinde gerçekleşir. Çocuklar hayal güçlerini, üretken ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kendi ilgi alanlarının farkına varırlar. Ahlaki, kültürel, toplumsal ve insani değerlere ilişkin duyarlılık, içgörü, farkındalık ve paylaşım duygusu geliştirirler. Eğitici etkinlikler sayesinde eğlenerek kendilerini çok yönlü geliştirme, gözlem yapabilme ve modelleme imkanı bulurlar. Son olarak, zihni aktif tutan faaliyetlerle bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçimi kazanırlar.

Bu eğitim modeli ile amaçlanan;

      -   Yaşam boyu öğrenmeye ve gelişime açık,

      -   Farklı bakış açıları ve fikirlere hoşgörülü, kültürel değerler ve inançlara saygılı,

      -   Bilgileri keşfetmek için heyecan duyan ve emek harcayan, değerli bilgi birikimine sahip,

      -   Geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip,

      -   Özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetiştirmektir.

 

 “Altınküre’de Yabancı Dil Eğitimi” nasıl verilir?

Altınküre’de yabancı dil eğitimi, daha etkili ve kalıcı olabilmesi için çocukların gündelik yaşamlarıyla özdeşleştirebileceği bir biçimde verilir. Böylece çocuklar, öğrendikleri kavramları belleklerinde kolaylıkla tutabilirler. Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri kavramları pekiştirebilmeleri adına birtakım programlar bulunmaktadır.

-  Drama and Acting Out  - Drama ve Rol Yapma

-  Question and Answer – Soru ve Cevap

-  Demonstration – Gösteri

-  Pair and Group Work – İkili ve Küme Çalışmaları

-  Storytelling – Hikaye Anlatma

-  Audio-Lingual Method – Dilsel Yöntem

-  Audio-Visual Method – Görsel Yöntem

-  Colloborative Learning Method – İşbirlikli Öğrenme Yöntemi

-  Listening Activities – Dinleme Aktiviteleri

-  Visual Reading – Görsel Okuma

Bu programlara ek olarak da 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizi eğitimleri boyunca devam eden eğitim modelimiz ile sınava hazırlıyoruz. Ayrıca Altınküre çocuklarına yabancı dil eğitiminin önemli dört kriteri olan reading, writing, speaking ve grammar becerilerini etkili ve dengeli bir şekilde kazandırıyoruz.

 

 

“Altınküre’de LKS Sınavına Hazırlık” için neler yapılır?

Altınküre Okulları’nda yıl boyunca devam eden nitelikli eğitim modelimiz ile öğrencilerimizi LKS sınavına hazırlıyoruz. Sınava hazırlarken öğrencilerimize

-  40 Deneme,

-  VIP Çalışmalar,

-  Soru Çözüm Saatleri,

-  Eğitim Mentörlüğü,

-  LKS’ye Yönelik Rehberlik Hizmetleri,

-  Yıl İçi LKS Seminerleri,

-  Geri Sayım Programı,

-  Etüt Grupları gibi birçok imkan sağlıyoruz.

Buna ek olarak, öğrencilerimiz eksiklerini okulumuzda uygulanan “Randevulu Etüt Sistemi (RANETSİS)” ile eksiklerini kolayca tamamlayabiliyorlar.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise