ORTAOKUL

YABANCI DİL 

Değişen ve globalleşen dünyamızda yabancı dili sadece ders saatlerine sınırlamadan okulun her alanında konuşmalarına olanak sağlıyoruz.

İNGİLİZCE

 Erken yaşta çocuklarda yabancı dil öğretimi son yıllarda ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Dil bilimciler ve eğitimciler erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını ve bu dönemin dil öğrenimi için en aktif ve kalıcı olduğunu belirtmektedirler. Altınküre’de yabancı dil eğitimi, daha etkili ve kalıcı olabilmesi için çocukların gündelik yaşamlarıyla özdeşleştirebileceği bir biçimde verilir. Böylece çocuklar, öğrendikleri kavramları belleklerinde kolaylıkla tutabilirler. Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri kavramları pekiştirebilmeleri adına birtakım programlar bulunmaktadır.

-  Drama and Acting Out  - Drama ve Rol Yapma

-  Question and Answer – Soru ve Cevap

-  Demonstration – Gösteri

-  Pair and Group Work – İkili ve Küme Çalışmaları

-  Storytelling – Hikaye Anlatma

-  Audio-Lingual Method – Dilsel Yöntem

-  Audio-Visual Method – Görsel Yöntem

-  Colloborative Learning Method – İşbirlikli Öğrenme Yöntemi

-  Listening Activities – Dinleme Aktiviteleri

-  Visual Reading – Görsel Okuma

 

 

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da Almanca dilini kullanıyoruz.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise