4-A Sınıfı Deney Yapıyor..

4-A sınıfı olarak her hafta Fen Bilimleri dersimizde deneyler yaparak daha eğlenceli ders işliyoruz.
Deneyin, yaparak yaşayarak öğrenmenin önemi çok büyüktür.Uygulamalı öğrenimin temelinde de öğrencinin bu sürece aktif katılımı gelir. Bu nedenle deney yapmak, deneye katılmak, deney yapmayı teşvik etmek gerekir. Çocuk deney yaparken bilgilerini arttırması, gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmesi, çevresindeki olaylara karşı daha duyarlı olmasını ve dikkatli gözlem yapmasını sağalmak.
Böylece çevresini tanımasına ve sevmesine katkıda bulunmasını, problem çözme becerisini geliştirmesini, günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeyi ve bununla niteliklerini tanımasını, merak duygusunu güdülmeyi, sorulara cevaplar arayıp-bulmasını, kavram gelişimini sağlaması, dil gelişimine ve mantık yürütme becerilerini geliştirmesine yardımcı olması, çeşitli konularda fikirler üretmesini, bunları öğretmen ve arkadaşlarıyla tartışabilmesini sağlamak, yaratıcı  düşünme becerilerini kazanmasını sağlar.
 
 


Haber Resimleri

DİĞER HABERLER

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise