ANAOKULU

ALTINKÜRE ANAOKULU

3-6 yaş dönemi, çocukların gelişim hızlarının en yüksek olduğu, kişiliğinin temel yapısının oluştuğu, bilgi edinme sürecinin en hızlı ve kalıcı olduğu dönemdir. Araştırmalar, insan kişiliğinin %70’nin 0-6 yaş grubunda şekillendiğini kanıtlamıştır.

 Bu sebeple okul öncesi eğitim, çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Çocuğun, keşif yapabilmesi, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir.

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu ortam nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulmasıyla oluşturulabilir. Bu durum, ancak sağlıklı bir aile ortamı, nitelikli bir okul ve okul öncesi eğitim ile mümkündür.

Altınküre Okulları’nda çocuklar gelişim dönemleri, kişisel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri değerlendirilerek gelişim süreçlerine uygun bir şekilde okul öncesinden üniversiteye kadar “Entegratif Eğitim Modeli” içinde yer alır. Bu eğitim modeli sayesinde çocuklar kendilerini bilim, teknoloji ve sanat gibi birçok alanda kendilerini özgürce ifade edebilme fırsatı bulurlar.

“Entegratif Eğitim Modeli” nedir?

Her birey doğuştan gelen sınırsız potansiyelini çocukluktan yetişkinliğe uzanan yaşantıları sırasında deneyimleyerek, öğrenerek ve sonuçta kişisel farklılığını ortaya koyarak kendini var olabileceği en üst noktaya taşımaya çalışır. İçinde bulunduğumuz modern dönemde “Entegratif Eğitim Modeli” Altınküre çocuklarının modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda kendi öz değerlerini ve ahlaki kriterlerini belirlemede yardımcı, birey merkezli ve kendini gerçekleştirmek, kendini geleceğe başarılı adımlarla taşımak isteyen her bireyin alabileceği nitelikli bir eğitimdir.

Entegratif eğitim modeli ile bilgi deneyimleyerek kazanırlar. Bu eğitim modeli ile dersler daha eğlenceli ve insanın içinde yaşadığı kültürle ilişkilendirilebilen ve gerçek yaşama uygulanabilen aktiviteler içerisinde gerçekleşir. Çocuklar hayal güçlerini, üretken ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kendi ilgi alanlarının farkına varırlar. Ahlaki, kültürel, toplumsal ve insani değerlere ilişkin duyarlılık, içgörü, farkındalık ve paylaşım duygusu geliştirirler. Eğitici etkinlikler sayesinde eğlenerek kendilerini çok yönlü geliştirme, gözlem yapabilme ve modelleme imkanı bulurlar. Son olarak, zihni aktif tutan faaliyetlerle bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçimi kazanırlar.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise