İLKOKUL

ALTINKÜRE İLKOKULU

İlkokul yıllarında çocuklar hayatı boyunca kullanacağı temel bilgi, beceri ve tutumları kazanırlar. Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine yardımcı olunarak var olan potansiyelinin desteklenmesi için uygun ortamlar sunulmalıdır. İlkokulda edinilen anadilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde ifade edebilme, yabancı dili etkin kullanabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri yaşamsal kazanımlardır.

Altınküre Okulları’nda çocukların  öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli fırsatlar oluşturulur. Modern dünyanın teknolojisini yakalarken aynı zamanda değerlerini kaybetmeyen ve ahlaki kriterlerini belirleyen öğrenci merkezli bir eğitim modeli içinde yer alırlar. Öğrenci merkezli eğitim modeli ile çocukların gelişim dönemi özellikleri esas alınarak programlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” uygulanır.

Bütünsel Eğitim Yaklaşımı sayesinde;

·       Yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık,

·       Farklı bakış açıları ve fikirlere hoşgörülü, kültürel değerler ve inançlara saygılı,

·       Bilgileri keşfetmek için heyecan duyan ve emek harcayan, değerli bilgi birikimine sahip,

·       Geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip,

·       Özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişirler.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise