ORTAOKUL

ALTINKÜRE ORTAOKULU

Çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren yeni ve farklı çevrelere uyum sağlamalarını gerektiren pek çok geçiş yaşamaktadır. Bu geçişlerin en önemlilerinden biri çocukların eğitim sistemine ilk girişte ve sonrasında farklı eğitim kademelerine adım atarken deneyimledikleri geçişlerdir.

· Bütünsel olarak öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak refahını / sağlığını önemser

· Öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri herhangi bir zorluğu yönetebilmeleri ve buna yönelik sorumlu bir şekilde harekete geçebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilginin, davranışların ve becerilerin edinilmesinde onlara imkân sağlar

· Anadilini ve öğrendiği yabancı dilleri  iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, edindiği bilgileri gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen özgüvenli, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

21. yüzyılın öğrencileri; bilgi ve becerilerini geliştirme, yaşama etkin hazırlanma, akran ilişkilerini geliştirme, bilimsel bilgilere dayalı sağlıklı kararlar verme, eğitsel ve kariyer hedeflerine ulaşma, özetle akademik, sosyal, kişilik ve kariyer gelişimi süreçlerinde PDR hizmetlerine giderek daha çok gereksinim duymaktadırlar.

Öğrencilerimizin 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bir ‘dünya insanı’ olarak yetişmeleri için eğitim, öğretim faaliyetlerimizi farklı içeriklerle destekliyoruz.

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından, MEB müfredatına uygun şekilde, eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise