LİSE

Altınküre Okulları’nda üreten, sorgulayan bireyler yetiştirmek, eğitim kalitesini ve verimini arttırmak temel amaçtır. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi birikimleri ve becerileri ele alınarak, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Böylelikle hedeflenen bilgi birikimine davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, bu süreçteki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

SİZİ BİZ ARAYALIM Bilgi almak istediğiniz okul hangisidir?
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise